|
Menschen

Mot mer mångfald, jämställdhet och inkludering

I maj publicerade Implenia sin första policy för mångfald, jämställdhet och inkludering (DEI-policy). Syftet är att säkerställa lika möjligheter för alla individer, minska diskriminering och fördomar samt göra arbetsmiljön mer attraktiv för alla medarbetare.

"Rättvisa kontra jämlikhet

DEI:s policy

Vår strategi

Relaterade nyheter