|
Menschen

Lagarbete mot den blinda Fleck

Synproblem, arbetsoförmåga, omskolning och goda partners: Sarah Barraud har lyckats återvända till arbetet med mycket engagemang.

Sjukdomar kan kasta ut människor ur (yrkes)banan, och inte sällan följer en lång odyssé. Hur maktkvinnan Sarah Barraud lyckligt landade i receptionen på Implenias Crissier-filial tack vare en hel del insatser och stöd från handikappförsäkringen och stiftelsen Mode d'emploi - och nu får saker och ting att röra sig där.

Relaterade nyheter