|
Menschen

Mot mer mangfold, likestilling og inkludering

I mai publiserte Implenia sin første policy for mangfold, likestilling og inkludering (DEI-policy). Den skal bidra til å sikre like muligheter for alle, redusere diskriminering og fordommer og gjøre arbeidsmiljøet mer attraktivt for alle ansatte.

"Rettferdighet vs. likhet

DEI-policy

Vår strategi

Relaterte nyheter