|
Projekte

Alpin korsning av superlativer

Brenner-basistunneln är en av fyra stora transalpina tunnlar som för närvarande byggs i Europa. Implenia är den enda leverantören av byggtjänster som är involverad i alla dessa tunnlar och arbetar i ett konsortium med lot H41 Sillschlucht-Pfons, en av de längsta sektionerna i det gemensamma österrikisk-italienska projektet.

Brenner-basistunneln är världens längsta underjordiska järnvägsförbindelse för passagerar- och godstrafik. Det är inte bara storleken som gör detta byggprojekt komplicerat. Det är också den korta byggtiden, de snäva utrymmesförhållandena, den krävande logistiken och ventilationen samt de många arbeten som planeras och genomförs parallellt. Det finns inga kompromisser när det gäller hållbarhet: genom att tillverka de 8 500 segmenten för tunnelkonstruktionen på plats sparar vi 26 500 lastbilstransporter.

Relaterade nyheter