|
Projekte

Med expertis inom den underjordiska

Megatrender som urbanisering och bristen på bostadsutrymme i samband med befolkningstillväxten leder till att infrastrukturen förflyttas under jord. Tillsammans med Christian Späth, chef för division Civil Engineering, och Erwin Scherer, global chef för tunneldrivning, belyser vi frågan om hur division Civil Engineering avser att bidra till att bygga framtidens infrastruktur med hjälp av stor expertis och erfarenhet av stora, komplexa projekt.

Relaterade nyheter