|
Technologien

Vattentät tunnelfoder

För att förhindra att vatten droppar genom taket och äventyrar trafiksäkerheten i den nybyggda Förbifartstunneln i Stockholm, projekt FSE403, använder vårt team i Sverige en intressant teknik för att klä tunneln med ett fristående, vattentätt betongvalv. Så här fungerar det:

I ett första steg kommer 180 000 förankringar att placeras på klippan.

2 Med hjälp av dessa 180 000 ankare spänns ett vattentätt membran som täcker 200 000 kvadratmeter över valvet.

3. Prefabricerade väggelement monteras på båda sidor av bergtunneln. Var och en av de 9 000 elementen är 3x5 meter stor och väger nästan 6 ton.

4. 60 lastbilslass med armeringsnät installeras på förankringarna i valvet.

5. 10 cm sprutbetong appliceras på armeringsmattorna för att bilda ett fristående och vattentätt betongvalv mellan väggelementen. På ena sidan av tunneln finns en flyktväg bakom elementen.

6. Under betonggången betonas en kabelkanal som rymmer hela elinstallationen och brandsläckningsvattenledningen.