|
Projekte

En alpekryssing av superlativer

Brennerbasistunnelen er en av fire store transalpine tunneler som for tiden bygges i Europa. Implenia er den eneste leverandøren av entreprenørtjenester som er involvert i alle fire, og jobber i et konsortium på del H41 Sillschlucht-Pfons, en av de lengste strekningene i det felles østerriksk-italienske prosjektet.

Brennerbasistunnelen er verdens lengste underjordiske jernbaneforbindelse for person- og godstrafikk. Det er ikke bare størrelsen som gjør dette byggeprosjektet komplekst. Det er også den korte byggetiden, de trange plassforholdene, den krevende logistikken og ventilasjonen samt de mange arbeidene som planlegges og gjennomføres parallelt. Det er ingen kompromisser når det gjelder bærekraft: Ved å produsere de 8500 segmentene til tunnelkonstruksjonen på stedet sparer vi 26 500 lastebilturer.

Relaterte nyheter