Ny robot för sprutning av betong minskar CO2-utsläppen

Implenia Sverige testar sin senaste version av en automatisk robot för betongsprutning för första gången i ett projekt i Norden. Robottestet utförs som en del av projektet Johannelundstunneln, som är en del av den framtida förbifarten Stockholm.

Das projekt «förbifart stockholm»