|
Technologien

BBV-multibond® tredobler forankringskreftene

Implenias datterselskap BBV Systems skaper begeistring på mange områder i byggebransjen med innovative systemer og prosesser. Max Lerch, som i sin avdeling for geoteknikk fokuserer på optimal stabilitet ved sikring av utgravninger, forklarer fordelene med BBV-multibond®-strengankeret som er utviklet av BBV Systems, og som gjør forankringsarbeidet enklere, raskere og mer miljøvennlig.

HVORDAN BBV-MULTIBOND® FUNGERER

Relaterte nyheter