|
Technologien

Med resirkulering av avløpsslam til den sirkulære økonomien

Avløpsslam er en blanding av vann og faste stoffer og er et lite elsket avfallsprodukt fra rensing av avløpsvann, for eksempel på byggeplasser som E39 Lyngdal i Norge, der Implenia bygger 11 km vei gjennom tunneler og over broer. Nå tester teamet ut to behandlingsmetoder som gjør det mulig å gjenbruke store deler av slammet og dermed redusere avfallsmengdene betraktelig.

Relaterte nyheter