|
Nachhaltigkeit

Bærekraftig vannbehandling på byggeplasser

Når vi bygger ut og fornyer den svenske infrastrukturen, er sprengning, boring og graving etter nye tunneler en del av prosessen. Sammenlignet med vei-, bro- og jernbaneprosjekter bruker tunnelbygging store mengder industrivann. Therese Rönnkvist Mickelson, bærekraftsjef i Implenia Sverige, forteller om hvordan vi sikrer bærekraftig og effektiv vannbehandling med ulike teknologier som passer for hvert enkelt prosjekt.

Relaterte nyheter