|
Menschen

Välkommen tillbaka: Mötet som en möjlighet

Tomma rum under en pandemi: Snart kommer vi tillbaka till en annan vardaglig arbetsrutin - hur vi bäst kan hantera den

Pandemin håller äntligen på att avta och många av oss återgår till en arbetsrutin som vi inte har känt till i denna form på nästan två år. Change Manager Mark Lauzon med tips och idéer om hur vi kan dra ännu större nytta av att arbeta tillsammans på kontoret efter denna paus.

Marks tips för mer utbyte på kontoret

Relaterade nyheter