|
Menschen

DU ÄR VIKTIG! Uppskattning krävs!

Mitt i en återuppbyggnadsfas som också fortfarande är präglad av Corona, lanserade avdelningen för civilingenjörskonst en kampanj för att tacka i maj 2021. Detta är ingen tillfällighet. Varför videorna bara är en del av rörelsen och vilken kulturell förändring de också bör stödja gruppvis.

Relaterade nyheter