|
Menschen

Hej Mark: Varför säger du "DU ÄR VIKTIG!"?

Mark Lauzon, Change Manager på Civil Engineering Division, vet att förändring tar tid. Varför han är fast övertygad om att positiva erfarenheter och erkännande leder till en förändring av tänkesättet i det långa loppet.

Relaterade nyheter