|
Projekte

Projektets milstolpar Vinter 2022

Vad händer på Implenia? En översikt över framstegen i några av våra viktigaste projekt i Europa och vad vi är särskilt stolta över.

TUNNELDOP I BERLIN

ÖPPNA FÖR CYKLAR OCH FOTGÄNGARE

BETONGFUNDAMENT FÖR ENERGIÖAR.

NU KAN FORSKNINGEN FORTSÄTTA.

EN NY JÄRNVÄGSVIADUKT INVIGDES.

SPRÄNGNINGSARBETET ÄR SLUTFÖRT.

Relaterade nyheter