|
Menschen

"Motivationen sjunker när det regnar"

Daniel Seliner är byggledare för den nya Spitallammsdammen. Varje år, från maj till oktober, arbetar han och 100 kollegor på 1 900 meters höjd mot en imponerande bakgrund för att resa ett århundradets byggnadsverk. Här berättar han om höjdpunkter och utmaningar av teknisk och mänsklig natur.

Relaterade nyheter