|
Projekte

Energiinfrastruktur för framtida generationer

Klimatförändringarna och den ökande efterfrågan på energi kräver enorma infrastrukturprojekt, från produktion av förnybar energi till distribution av den i tätbebyggda områden. Sådana komplexa storskaliga projekt, som endast kan genomföras i samarbete med ett brett spektrum av specialister, ställer politiker, myndigheter och företag inför en gigantisk uppgift. Implenia har varit involverat i byggandet av hållbar energiinfrastruktur i över 125 år.

Relaterade nyheter