|
Projekte

Fastigheter prêt-à-porter

Ökade avkastningskrav tvingar byggherrar och entreprenörer att hantera fastighetsprojekt allt mer effektivt. Standardiserade fastighetsprodukter förväntas leda till ett kvantsprång i produktiviteten. Implenia utvecklar på uppdrag av sina kunder lovande modulära lösningar för olika användargrupper.

Relaterade nyheter