|
Nachhaltigkeit

Vägen till CO2-neutrala byggnader

"Net Zero - The Path to CO2 Neutral Buildings" är en lättförståelig vitbok som visar hur vi kan utveckla byggnader som inte belastar framtida generationer. Medförfattaren Nicolas Fries förklarar hur resultaten från vitboken införlivas i fastighetsutvecklingen.

Relaterade nyheter