|
Projekte

En bro for de neste 100 årene

Høyt oppe i Nord-Tyskland, på motorvei A7 fra Hamburg til Danmark, arbeider Implenia med å erstatte Rader Hochbrücke. Fra 2030 vil denne broen spenne over seks kjørefelt på 1,5 kilometer over Borgstedtsjøen, øya Rader og Kielerkanalen, verdens mest trafikkerte kunstige sjøvei. Den første av to planlagte broer skal etter planen stå ferdig i slutten av 2026. Dermed vil denne delen av den tyske motorveiinfrastrukturen være rustet for behovene i det neste århundret.

Relaterte nyheter