Hej Andrea: Hur får du Implenia att träna?

Som specialist på lärande och utveckling på Implenia Schweiz har Andrea Wagner till uppgift att sätta organisationen i ett kontinuerligt utvecklingsläge. Vilka nätverk hon förlitar sig på och vad som motiverar henne att hålla sig på tårna, även med komplexa uppgifter.