|
Projekte

Kunskapsöverföring? "Partnerskap mellan städer! "

Optimalt samarbete med kunderna, användning av BIM och Lean, utveckling av talanger, samarbete med lokala universitet: Implenia Buildings enheter i Tyskland och Schweiz intensifierar sitt samarbete och samlar sin kunskap. Det är så här gränsöverskridande kunskapsöverföring fungerar.

Relaterade nyheter