Hur säkerställer du att Implenia bygger på ett hållbart sätt?

Som projektledare för hållbarhetsfrågor gör Bernadette Arbogast allt hon kan för att få hela organisationen med på tåget i denna viktiga fråga. Hur hon klarar balansakten mellan teori och praktik, önskan och verklighet och på så sätt omvandlar och positionerar Implenia som en leverantör av hållbara bygg- och fastighetstjänster.