|
Menschen

"Når underrepresenterte grupper gjør det bedre, kommer det ofte alle til gode".

Implenia ønsker en mangfoldig bedriftskultur. Den nye "Diversity, Equality and Inclusion Policy" innebærer blant annet å bygge opp et levende fellesskap av ressursgrupper for ansatte (ERGs) for å fremme interessene til underrepresenterte grupper. Heather Steele, medlem av Global HR Leadership Team, forklarer hvorfor det lønner seg å investere i minoriteters trivsel og engasjere seg i en ERG.

Relaterte nyheter