|
Technologien

Med återvinning av avloppsslam till den cirkulära ekonomin

Avloppsslam är en blandning av vatten och fasta ämnen och är en oälskad avfallsprodukt från avloppsrening, till exempel på byggarbetsplatser som E39 Lyngdal i Norge, där Implenia bygger 11 km väg genom tunnlar och över broar. Nu testar teamet två behandlingsmetoder som gör det möjligt att återanvända stora delar av slammet och därmed minska betydande mängder avfall.

Relaterade nyheter