|
Technologien

Synergieffekter inom tunnelbyggandet i Skandinavien

Hur våra team i Sverige och Norge samarbetar om maskininvesteringar och planering och ser till att värdefull BIM-kunskap delas över nationsgränserna.

Relaterade nyheter