|
Sicherheit

"Med en mobilapp ökar antalet rapporterade incidenter".

Implenia Sverige fokuserar på utmanande tunnelbyggnadsprojekt - att skapa en säker arbetsmiljö är högsta prioritet.

Implenia Sverige har länge arbetat för att öka antalet digitalt rapporterade arbetsplatsincidenter. I år har fokus legat på att få ännu fler att rapportera observerade risker, tillbud och olyckor via mobilappen.

Relaterade nyheter