|
Technologien

Lean: bygga på ett organiserat och effektivt sätt, gärna!

Stram tidsplan, stor samordningsinsats: Som platschef i Crissier står Pierre-Alain och hans team inför utmaningen att samordna många yrkesgrupper med en stram tidsplan i bostadsprojektet Rue du Temple i Rolle. Hur gör de det? Med hjälp av Lean Construction.

Relaterade nyheter