|
Lean

Logistik som är en svår punkt: Solution Lean!

CERN: Världens största och mest kraftfulla partikelaccelerator ligger i en 27 kilometer lång tunnel på 100 meters djup. Den enda ingången till den stora underjordiska byggarbetsplatsen är ett 80 meter djupt schakt. Hur teamet övervinner denna utmaning tack vare leanmetoder.

Projektet: CERN

Relaterade nyheter