Utveckling som ett program

De som slutar bli bättre är snart inte längre bra. Detta gäller även för byggbranschen. För att framgångsrikt kunna möta framtida trender måste företagen ständigt utvecklas. Hur Implenia förlitar sig på människors uppfinningsrikedom för att göra detta och varför ett öppet förhållningssätt till misstag är en viktig del av ekvationen.

Kickboxningsmetoden