|
Projekte

Energiinfrastruktur for fremtidige generasjoner

Klimaendringene og den økende etterspørselen etter energi krever enorme infrastrukturprosjekter, fra produksjon av fornybar energi til distribusjon i tettbygde strøk. Slike komplekse storskalaprosjekter, som bare kan gjennomføres i samarbeid med et bredt spekter av spesialister, stiller politikere, myndigheter og selskaper overfor en enorm oppgave. Implenia har vært involvert i bygging av bærekraftig energiinfrastruktur i over 125 år.

Relaterte nyheter