|
Projekte

Ett nytt landmärke för Aarau

I den schweiziska staden Aarau håller en 70 år gammal bro på att ge plats åt "Pont Neuf" - den nya byggnaden sticker ut med sin ovanliga arkitektur och genomarbetade synliga betongyta och är av stor betydelse för staden, kantonen och lokalbefolkningen. Implenias byggchef Dominik Sieber ser tillbaka på projektet.

Projektet Pont Neuf

En bro med färg

Byggarbetsplats med publik

En bro som förbinder

Relaterade nyheter