|
Menschen

Utbyte mellan dem som gör det

Brist på arbetskraft, hälsa och säkerhet på byggarbetsplatsen, kvalitet ur beställarens och underleverantörens synvinkel: Vilka frågor berör våra förmän och byggchefer på byggarbetsplatsen? Vad vill de att våra chefer ska göra? Och vad har de alltid velat säga till dem? På "Byggkonferenserna" i Tyskland kommer dessa frågor fram i ljuset.

Intresserad av en karriär hos Implenia