|
Menschen

Utveksling mellom aktører

Mangel på arbeidskraft, helse og sikkerhet på byggeplassen, kvalitet sett fra byggherrens og underentreprenørens ståsted: Hva er det som opptar våre formenn og byggeledere på byggeplassen? Hva ønsker de av våre ledere? Og hva har de alltid ønsket å si til dem? "Byggekonferansene" i Tyskland setter søkelyset på dette.

Interessert i en karriere hos Implenia