|
Projekte

Den perfekt koordinerte byggeplassen

Moderne bygg- og anleggsvirksomhet er som toppidrett. På store, komplekse byggeplasser arbeider en rekke ulike fag på et begrenset område samtidig og under tidspress. Dette krever en enorm grad av koordinering. Implenias datterselskap BCL sørger for sikkerhet, orden og perfekt koordinerte prosesser med byggelogistikk.

Relaterte nyheter