Rengör vatten med kräftskallar

Högre kvalitetskrav på vårt avloppsvatten var en anledning för vårt team i Stockholm att söka efter innovativ teknik. Resultatet håller nu på att testas med framgång: Chitosan, som utvinns ur skaldjursskal, en avfallsprodukt från fiske och vattenbruk, binder föroreningar i vattnet som sjunker till botten och filtreras bort.

Hur kitosan fungerar