|
Nachhaltigkeit,
Innovation

En enda kontaktpunkt för stora projekt

Implenia samlar expertisen från högkvalificerade konsult-, utvecklings-, planerings- och genomförandeenheter under samma tak och genomför stora, komplexa projekt med integrerade tjänster och samarbete mellan alla fyra divisioner. Det här är fördelarna.

Mer om tillvägagångssättet

Relaterade nyheter