|
Menschen

Innovation och hållbarhet för fastigheter

Elisabeth Ager studerade arkitektur vid universitetet i Innsbruck och vidareutbildade sig inom virtuell design och konstruktion samt tillgångs- och portföljförvaltning.

Arkitekt Elisabeth Ager började på Wincasa 2015. Idag är hon chef för teamet Strategi & Utveckling. Det hon uppskattar mest med sitt omväxlande arbete är helhetssynen på en fastighet.