|
Menschen

Innovasjon og bærekraft for eiendom

Elisabeth Ager har studert arkitektur ved universitetet i Innsbruck og har videreutdannet seg innen virtuell design og konstruksjon samt eiendoms- og porteføljeforvaltning.

Arkitekt Elisabeth Ager begynte i Wincasa i 2015. I dag leder hun teamet for strategi og utvikling. Det hun setter mest pris på med sitt varierte arbeid, er den helhetlige tilnærmingen til en eiendom.