|
Menschen

"Jag har försökt ta till mig så mycket kunskap som möjligt."

Moritz Cramer från vår avdelning för byggteknik i Frankfurt avslutar en dubbel utbildning i byggteknik med industriell utbildning som konstruktör av armerad betong. Den första industriella delen av utbildningen har han slutfört som bäst i sin årskurs. Han fick en utmärkelse från Darmstadt industri- och handelskammare för denna prestation. I intervjun förklarar han varför denna topprestation uppnåddes.