|
Sicherheit

Utmärkelse för hälsa och säkerhet 2021

Varje år delar vi ut Implenia Health & Safety Award till en byggarbetsplats, ett team eller en person för deras bidrag till hälsoskydd och arbetssäkerhet. Vår expertjury har valt ut de bästa av 19 inlämnade förslag, som vi presenterar här. Ni har i en gruppomfattande omröstning valt vinnarna av "Guldhjälmen" bland dessa fem bästa.

1:a plats - Düdingenplus-projektet, Schweiz

Tydliga strukturer för förebyggande av olyckor

2:a plats - Team Noise Barriers, Tyskland

Olycksfri under hela natten

3:e plats - Cern-projektet, Frankrike

Förebyggande genom erfarenhetsvideo

Tunnelbaneprojektet i Lyon, Frankrike

Hantering av farliga material

Projekt E16, Norge

Säkerheten i fokus varje dag

Relaterade nyheter