|
Menschen

Säkerheten är en ledningsfråga

Walter Wolf, chef för marknaden Nordväst/Bern och konstruktionsenheten Nordvästra Schweiz, och hans team har haft de lägsta olyckssiffrorna i koncernen på flera år. I en intervju förklarar han hur detta har uppnåtts.

Relaterade nyheter