|
Projekte

Arkeologisk sensasjon ved Varberg-prosjektet

Noen ganger dukker det opp overraskende ting under anleggsarbeid. I Implenia Sveriges Varbergtunnel-prosjekt ble det funnet rester av skip fra 1300-tallet som kom fra ulike deler av Europa og la til kai her på sin ferd.

Relaterte nyheter