|
Menschen

Pensionärer som experter

Experter i pensionsåldern är erfarna, har goda kontakter och känner företaget utan och innan. Senior Expert Pool gör det möjligt för Implenias anställda att fortsätta att vara delaktiga efter pensioneringen - individuellt och flexibelt, utan att kompromissa med pensioneringen.

Relaterade nyheter