|
Nachhaltigkeit

Ta en bro och lägg den!

Symbolisk överlämning: Ronny Abelsen (till höger) överlämnar den gamla bron från Sandvika till Kent-Johnny Rodegård.

Återvinning är inne - det råder ingen tvekan om det. Men att använda en bro på ett nytt sätt är nog inte något som de flesta skulle tänka på. Brødrene Rodegård, Implenia-Isachsen (IMIS) och norska vägverket är dock inte de flesta. Och därför kommer en gammal bro från Sandvika snart att byggas om i Nesbyen.