|
Menschen

"Jag tar också trapporna"

Kurt Reubi är projektledare för hissystem på Wincasa. Han kan hissbranschen som sin egen ficka - från installation, service och reparation till försäljning av system har han arbetat i en mängd olika befattningar. I den här intervjun förklarar han vad som är viktigt när man installerar hissar och varför Panorama-hissen vid Rhine Falls var hans viktigaste projekt hittills.

Relaterade nyheter