|
Menschen

"Jag skulle vilja utveckla mig själv ytterligare i intressanta projekt".

Aurélien Dotte, geolog på det storskaliga TELT Alpine-tunnelprojektet och passionerad problemlösare, berättar för oss varför han gillar att tas ur sin komfortzon, varför han anser att värdet av excellens är centralt och hur en tvärfunktionell inställning till jobbet gör hela teamet mer effektivt.

Relaterade nyheter