|
Menschen

"Det dubbla studieprogrammet är fantastiskt!"

Joscha Bostelmann började på Implenia som en del av sitt dubbla studieprogram. Han förklarar varför han varmt rekommenderar studie- och praktikmodellen till alla och vilka utmaningar han för närvarande bemästrar i det stora fasadbyggnadsprojektet på Alsterbadet.

Relaterade nyheter