|
Nachhaltigkeit

Bättre prestanda och mer innovation tack vare blandade team

Blandade team fungerar bättre och är ofta mer kreativa. Implenia vill använda sig av denna insikt - med en mångfaldsstrategi och mångsidiga projekt.

"Team med mångfald presterar bättre, är mer innovativa, tar fram mer kreativa lösningar och är mer attraktiva för nya talanger", betonar André Wyss, VD för Implenia. Blandade grupper där erfarna och unga människor, kvinnor och män med olika bakgrund och olika discipliner arbetar tillsammans är därför en framgångsfaktor för företag.

Men mångfald är inte bara något som händer: I sitt direktiv om "främjande av mångfald, jämlikhet och integration" fokuserar Implenia på medarbetarnas mångfald när det gäller ålder, kultur, nationalitet, etnicitet, fysiska förmågor, politiska och religiösa övertygelser samt sexuell läggning. Målet är att sammanföra team med ett brett spektrum av erfarenheter, utbildning och kunskap - multiperspektiv som nyckeln till framgång.

Implenia har redan lanserat ett antal konkreta åtgärder för att genomföra sin mångfaldsstrategi, med ett inledande fokus på kvinnliga och unga talanger. Interna nätverk som Women@Implenia eller Young Implenia ska samla kvinnor eller medarbetare under 30 år i arbets- och diskussionsgrupper och ge dem möjlighet att aktivt företräda sina intressen inom företaget.

Andelen kvinnor på Implenia är redan uppmuntrande inom området fastighetstjänster och inom centrala funktioner som HR, juridiska tjänster, inköp eller marknadsföring och kommunikation. Kvinnliga medarbetare är dock fortfarande underrepresenterade inom den operativa byggverksamheten, trots att den ökande digitaliseringen och industrialiseringen gör byggyrken mer attraktiva.

Ett av Implenias specifika mål är att fortsätta att avsevärt öka andelen kvinnor från 24 procent, särskilt i ledande befattningar. "För att uppnå detta drar alla på Implenia åt samma håll, särskilt ledningsgruppen", säger VD André Wyss. "Ledningen och medarbetarna ser mervärdet av blandade team och arbetar därför tillsammans för att främja mångfalden i företaget."

Även externa partners stödjer Implenia på vägen mot en framtid präglad av mångfald. Implenia samarbetar till exempel med Advance, den ledande branschorganisationen för jämställdhet i Schweiz. Och i Norge är Implenia nu en del av Diversitas nettverk, det ledande nätverket för mångfald och balans mellan könen inom byggbranschen. Målet med denna organisation är att balansera könsfördelningen och öka mångfalden inom hela byggbranschen. Linn Marie Bjørvik, hållbarhetschef på Implenia Norge, är glad över detta partnerskap. "Det gör oss till en del av en större mångfaldsrörelse och bidrar till att öka Implenias lönsamhet."