|
Projekte

Før hakken er det dystert

Til tross for avansert teknologi og omfattende undersøkelser på forhånd, kan man aldri utelukke at man støter på noe uventet i fjellet. Det kan være en krystallspalte eller et mindre glitrende funn. Ved adkomsttunnelen til Gotthard i november 2022 ble det gjort asbestfunn som den opprinnelige geologiske prognoserapporten ikke hadde forutsett.

Relaterte nyheter